Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Kerkdienst Gemist

Wilt u de kerkdiensten live mee luisteren of eerdere diensten terug luisteren kijk dan op de Kerkdienst Gemist pagina of ga direct naar www.kerkdienstgemist.nl

Enquête "Wat is de waarde van mijn kerk?

logokerk klein.png

 

Dit is een enquête welke ook
landelijk wordt gehouden door de PKN.

Als kerkenraad zijn we benieuwd
hoe u zelf over uw kerk in Bleiswijk denkt. Wij vragen ongeveer 10 minuten van
uw tijd om de vragen in te vullen. Doet u mee?

Meerdere exemplaren van het formulier nodig? Op het
kerkelijk bureau, in de hal van de kerk en op de website zijn ze te vinden.

Ga voor het enquête formulier, naar onderstaande link.

http://www.dorpskerkbleiswijk.nl/sites/default/files/private/vragenlijst

%20waarden%202019.pdf

Kerkenraad : Verkiezing ambtsdragers

logokerk klein.png

 

Mededeling zondag 27 oktober 2019

De vergadering van de kerkenraad van 15 oktober 2019 stond bijna geheel in het teken van de verkiezing van ambtsdragers.  De kerkenraad is dankbaar dat veel gemeenteleden namen hebben voorgedragen voor de verschillende ambten. Per ambt geven we het resultaat aan. 

Ouderling:

Bij het ambt van ouderling zijn er 5 vacatures, en wel 2 al langer bestaande vacatures, 1 vacature door het niet meer herkiesbaar zijn van de voorzitter en 2 vacatures volgens het  rooster van aftreden. Voor deze 2 vacatures hebben de zittende ouderlingen aangegeven herkiesbaar  te zijn.

Voor de drie vacatures zijn drie bindende voordrachten ingediend. De kerkenraad heeft deze drie gemeenteleden verkozen verklaard: dhr. C. Karsemeijer, Grote Beer 60, mevr. J. Luiten, Kranenburg 15 en mevr. A. Oord - van de Bogerd, Iependreef 2. Tevens zijn de beide herkiesbare ambtsdragers te weten mevr. W. Helmendach - Huijbregtse en mevr. E. Pieters - van Wageningen verkozen verklaard. 

Jeugdouderling:

Voor de vacature van jeugdouderling is 1 bindende voordracht binnengekomen. De ingediende bindende voordracht in de persoon van dhr. R. de Gier, Chrysantenweg 21 is dan ook verkozen verklaard.

Ouderling kerkrentmeester:

Voor de vacature in het ambt van ouderling kerkrentmeester is geen bindende voordracht binnengekomen. De kerkenraad is dan aan zet en heeft uit de ingediende namen  dhr. W.M van der Neut, Oranjestein 1 verkozen in het ambt van ouderling kerkrentmeester. Tevens is de herkiesbare ambtsdrager te weten mevr. M. van IJperen - Spelt verkozen verklaard.

De benoemde ambtsdragers zijn inmiddels per uitgereikte brief geïnformeerd en hebben tot uiterlijk vrijdag 1 november 2019 de gelegenheid hun roeping te overwegen en te beantwoorden. 

Diaken:

Bij het ambt van diaken zijn 2 vacatures, te weten 1 al langer openstaande vacature en 1 vacature volgens het rooster van aftreden. Voor de laatste vacature heeft de zittende diaken aangegeven herkiesbaar te zijn. En daar zijn we blij mee.

Omdat er meer bindende voordrachten dan vacatures zijn moet de kerkenraad een verkiezingsbijeenkomst beleggen. De kerkenraad heeft op de kieslijst toegevoegd de herkiesbare diaken.  

Op de kieslijst staan de volgende 3 personen vermeld:

De beide ingediende bindende voordrachten, dhr.  J. van der Eijk, Kastanjelaan 11, Mevr. E. Mets - Metselaar, Teylingenhof 8, en de herkiesbare diaken mevr. A. van den Berg - Duijndam, Hoefweg 9.

De stemgerechtigde leden dienen bij het uitbrengen van hun stem 2 kandidaten aan te kruisen op het stemformulier.

Er is een mogelijkheid om met volmacht een stem uit te brengen. Een volmacht kan voor maximaal 1 stemgerechtigd lid worden uitgebracht. Formulier volmacht is te downloaden van de website of verkrijgbaar via de scriba of op het kerkelijk bureau.

Verkiezingsbijeenkomst (aangepast):

De kerkenraad heeft een verkiezingsbijeenkomst uitgeschreven op dinsdag 5 november 2019 aansluitend aan de dankdienst voor gewas en arbeid. De verkiezing vindt plaats in De Rank. Na het uitbrengen van hun stem dienen (verzoeken wij) de aanwezige stemgerechtigde leden te wachten op de uitslag van deze verkiezing. Indien op de kandidaten een gelijk aantal stemmen wordt uitgebracht volgt nog een 2e stemronde. De bijeenkomst zal tot ongeveer 21.30 uur duren. Er wordt gezorgd voor koffie/thee.

Ivm de wijziging van de dienst van woensdag 6-november naar dinsdag 5 november is het ook mogelijk om uw stem uit te brengen op woensdag 6 november 2019 tussen 20.30 en 20.45 uur in de Rank.

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Bleiswijk wijkgemeente Dorpskerk,

Gijs van Laviere, scriba

Uitslag Grote Loterij 2019

Tijdens de najaarsmarkt heeft de trekking plaatsgevonden van de grote loterij onder toezicht van notaris mr. van der Hammen uit Zevenhuizen. De prijzen kunnen worden afgehaald direct na de trekking, of op een later tijdstip bij het kerkelijk bureau, Kerkstraat 13 te Bleiswijk.
Lot Nr. Waardebonnen: Geschonken door:
0080 1e prijs REISCHEQUE € 450,- Van Yperen & Partners
2115 2e prijs Waardebon € 400,- Rijwielhandel Hans van Straalen
3135 3e prijs Waardebon € 300,- Hoveniersbedrijf Toon van Dijk
4353 4e prijs Waardebon € 150,- Juwelier den Boer
1558 5e prijs Waardebon € 106,- Body Blitzz
4420 6e prijs Waardebon € 100,- Verbakel Damesmode
4058 7e prijs Waardebon € 50,- Storre Woninginrichting
5884 8e prijs Waardebon € 50,- Van der Linde Interieur
5546 9e prijs Waardebon € 50,- Café-restaurant Meerenbos
2696 10e prijs Waardebon € 50,- Kaazaak Kaasspecialist
Onder voorbehoud van type fouten.

Deelnemen aan een kring, iets voor mij?


Deelnemen aan een kring; iets voor mij? Een kring is een groep van ongeveer
8 tot 12 mensen die elkaar ontmoeten, bijpraten en samen een stukje uit de
bijbel, een thema of een boek bespreken. In onderling overleg probeert de
kring maandelijks bijeen te komen.
Waarom een kring? Ons jaarthema is “een goed verhaal”, in een kring
luisteren we naar elkaars verhalen en inzichten. Zo willen we delen met en
leren van elkaar. Met de bedoeling te groeien in relatie met God, relatie
met elkaar en de samenleving.
Voel u/je welkom om dit seizoen opnieuw of voor het eerst deel te nemen aan
een kring! Kom nader kennismaken met elkaar en het kringwerk op woensdag 2
oktober in de Rank.
- Belangstellenden voor de overdagkringen zijn welkom om 10.00u.–11.45u.
- Belangstellenden voor de avondkringen zijn welkom om 20.00u –21.45u.

Verhinderd?    
Laat het weten aan:
Ds Wim de Bruin: 010-7860506 of                   
Missionair ouderling Wim Hendriks 06 11 354158 of                                 
wr.hendriks@planet.nl  (avondkringen)  

Opendeurdienst

Gospel koor

Bleiswijk - zondag 24 november is er weer een Opendeurdienst in de  oude  Dorpskerk te Bleiswijk met daarin een gastoptreden van het Rhythm & Gospel Unity Choir met live band uit Delft

Het koor is in 2006 opgericht door een groep gedreven jonge mensen. Sinds 2008 dirigeert Rob de Jong een inmiddels flink uitgegroeide groep zangers en zangeressen.

In kerkdiensten of op andere feestelijke momenten brengen zij hun nummers ten gehore; swingende black gospel, gedragen ballads en alles daar tussenin, begeleid door de live band. 

R&G wil zingen voor iedereen, christen en niet-christen, omdat zij geloven dat God er voor iedereen wil zijn. Graag brengen zij die toffe boodschap ten gehore. 

Een mooi lied kan soms rechtstreeks je hart binnenkomen, als je luistert maar ook als je zelf zingt. 

Als gospelkoor willen ze door middel van hun stemmen God groot maken, met mooie liedjes, en harten aanraken. 

Rhytm & Choser Choir met live band uit Delft, brengt dus swingende black gospel en zullen tevens alle samenzang liederen met ons meezingen.

Het thema van deze dienst is "jij beslist"

De algehele leiding in deze dienst komt van ds. Anne Verbaan uit Lunteren die een heldere uitleg over het gekozen thema zal geven.

wij verwachten dat het druk zal zijn dus kom op tijd zodat u/jij er ook bij kunt zijn.

iedereen is van harte welkom namens de gezamenlijke Gereformeerd/Hervormde Opendeurdienstcommissie.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie/thee.

Wij kijken er naar uit jullie te ontmoeten. 

De dienst begint deze keer op een andere tijd!!!!! dus opgelet!!!! 

Kerk open: 19.00 uur     aanvang: 19.30 uur 

Inhoud syndiceren