Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Kerkdienst Gemist

Wilt u de kerkdiensten live mee luisteren of eerdere diensten terug luisteren kijk dan op de Kerkdienst Gemist pagina of ga direct naar www.kerkdienstgemist.nl

Kerkenraad : Verkiezing ambtsdragers

logokerk klein.png

Vacatures in de kerkenraad: In de kerkenraadsvergadering van 17 september 2019 is vastgesteld welke vacatures ambtsdragers er zijn en of de herkiesbare ambtsdragers zich weer herkiesbaar willen stellen.

U bent aan zetGeef uw voorkeur op tot voor maandag 14 oktober 2019.

In de bijgevoegde bijlage (2x) vindt u: a) een nadere toelichting en uitleg en b) een opgave formulier.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Uitslag Grote Loterij 2019

Tijdens de najaarsmarkt heeft de trekking plaatsgevonden van de grote loterij onder toezicht van notaris mr. van der Hammen uit Zevenhuizen. De prijzen kunnen worden afgehaald direct na de trekking, of op een later tijdstip bij het kerkelijk bureau, Kerkstraat 13 te Bleiswijk.
Lot Nr. Waardebonnen: Geschonken door:
0080 1e prijs REISCHEQUE € 450,- Van Yperen & Partners
2115 2e prijs Waardebon € 400,- Rijwielhandel Hans van Straalen
3135 3e prijs Waardebon € 300,- Hoveniersbedrijf Toon van Dijk
4353 4e prijs Waardebon € 150,- Juwelier den Boer
1558 5e prijs Waardebon € 106,- Body Blitzz
4420 6e prijs Waardebon € 100,- Verbakel Damesmode
4058 7e prijs Waardebon € 50,- Storre Woninginrichting
5884 8e prijs Waardebon € 50,- Van der Linde Interieur
5546 9e prijs Waardebon € 50,- Café-restaurant Meerenbos
2696 10e prijs Waardebon € 50,- Kaazaak Kaasspecialist
Onder voorbehoud van type fouten.

Deelnemen aan een kring, iets voor mij?


Deelnemen aan een kring; iets voor mij? Een kring is een groep van ongeveer
8 tot 12 mensen die elkaar ontmoeten, bijpraten en samen een stukje uit de
bijbel, een thema of een boek bespreken. In onderling overleg probeert de
kring maandelijks bijeen te komen.
Waarom een kring? Ons jaarthema is “een goed verhaal”, in een kring
luisteren we naar elkaars verhalen en inzichten. Zo willen we delen met en
leren van elkaar. Met de bedoeling te groeien in relatie met God, relatie
met elkaar en de samenleving.
Voel u/je welkom om dit seizoen opnieuw of voor het eerst deel te nemen aan
een kring! Kom nader kennismaken met elkaar en het kringwerk op woensdag 2
oktober in de Rank.
- Belangstellenden voor de overdagkringen zijn welkom om 10.00u.–11.45u.
- Belangstellenden voor de avondkringen zijn welkom om 20.00u –21.45u.

Verhinderd?    
Laat het weten aan:
Ds Wim de Bruin: 010-7860506 of                   
Missionair ouderling Wim Hendriks 06 11 354158 of                                 
wr.hendriks@planet.nl  (avondkringen)  

Inhoud syndiceren