Welkom

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In onze kerk gebeurt veel. Allereerst in de erediensten waarbij de predikant, college van kerkrentmeesters, diaconie en ouderlingen direct betrokken zijn. Ook veel gemeenteleden zijn actief in allerlei werk dat in de gemeente gedaan wordt.

De gemeente is immers een ontmoetingsplaats, waar u van harte welkom bent. Op deze website willen we u informatie geven over het werk in en buiten onze kerkelijke gemeente. Er is voor de gemeenteleden veel praktische informatie terug te vinden over de dagelijkse gang van zaken.

Voor actuele gemeente informatie kunt u ook inloggen op het digitale kerkplein.

Beroepingswerk: Uitgebracht beroep op Ds W.M. de Bruin

DS de Bruin.jpg

Ds. Wim (W.M.) de Bruin is 57 jaar. Hij is geboren en opgegroeid in Ede. Is
getrouwd met Loes. Het gezin heeft drie kinderen die niet meer thuis wonen. Hij
studeerde theologie in Utrecht en werd op zijn 26e predikant in
het Drentse tweelingdorp Kerkenveld –Alteveer (in 1988). Daarna was hij dominee
in Daarlerveen (Overijssel; 1993), Zoetermeer (1999) en Stolwijk (2009). Het
gemeentewerk heeft zijn hart. Het is een voorrecht om met mensen van heel
verschillende leeftijden in allerlei omstandigheden – mooie en verdrietige –
een stukje te mogen oplopen als dienaar van onze Heer Jezus. Ook de grote
variatie in het kerkenwerk heeft ds. De Bruin altijd heel mooi en aantrekkelijk
gevonden. Zowel in persoonlijke ontmoetingen, als in kleinere en wat grotere
groepen, alsook met de hele gemeente (kerkdienst), mag je als dominee met het
evangelie werken. Dat verveelt nooit… Integendeel: het is geweldig om te mogen
doen.

Als bovenplaatselijk kerkenwerk (wat ook bij het werk van een predikant
hoort) heeft ds. De Bruin veel bestuurswerk gedaan voor verschillende classicale
vergaderingen. Is (deel) redactielid van het tijdschrift Confessioneel
uitgegeven door de Confessionele Vereniging in de Protestantse Kerk in
Nederland. Voor de Protestantse Kerk in Nederland begeleidt hij geregeld een
beginnend predikant of kerkelijk werker. Studie in met name de Bijbel is ook
altijd een belangrijk aspect van zijn leven geweest. Ds. De Bruin promoveerde
in 1997 op een proefschrift over het Oude Testament, en is (als het zo uitkomt
en er tijd voor is) ook daarin graag actief.

Kennismaking met beroepen Predikant

DS de Bruin.jpg

Vanaf 19 januari is nu
een periode van 3 weken ingegaan
  waarin
de beroepen predikant zijn afweging maakt of hij wel of niet dit beroep naar
Bleiswijk zal aannemen. De gemeente krijgt in deze periode de gelegenheid kennis
te maken met de beroepen predikant. Deze kennismaking zal plaats vinden op
woensdag 30 januari 2019 in De Rank aanvang 20.00 uur.

De kerkenraad is
bijzonder dankbaar dat alle werk van de beroepingscommissie heeft geleid tot
het uitbrengen van een beroep op een nieuwe herder en leraar voor onze
gemeente.
  Dankbaarheid aan God aan wie
wij in onze voorbede (zowel persoonlijk als vanuit de voorbede in de
diensten)
  hebben gevraagd om leiding in
dit proces.

We realiseren ons dat
door dit beroep voor ds. De Bruin een periode van afweging zal aanbreken maar
ook dat voor de gemeente van Stolwijk een bijzondere periode aanbreekt.
  Gedenkt u ds. De Bruin en zijn vrouw in uw
voorbede?

Aktie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019.jpg

Geef voor je kerk

In de maand januari 
start de  jaarlijkse actie
Kerkbalans. Een spannend moment voor het College van Kerkrentmeesters en
kerkenraad hoe uw financiële bijdrage er voor 2019 zal uitzien.

Het jaar 2019 is gestart met het uitbrengen van een
beroep op een nieuwe (fulltime) predikant, namelijk ds. W.M. de Bruin uit
Stolwijk. In de voorbereiding op het beroep is een van de eerste zaken dat er
vanuit de PKN in Utrecht een solvabiliteit verklaring wordt afgegeven. Dat ging
gelet op de financiële situatie van onze wijkgemeente Dorpskerk NIET vanzelf.
Om een fulltime predikantsplaats te mogen invullen is een meerjaren begroting
noodzakelijk die hier ruimte voor biedt.

Dat heeft voor het College van Kerkrentmeesters het
nodige overleg gekost met Utrecht om dit voor elkaar te krijgen. Vanuit de
centrale kerk was men duidelijk, er diende in de uitgaven geschrapt te worden
en aan de inkomsten kant moet er gezocht worden naar meer ruimte.

Een pijnlijk gevolg van deze inbreng vanuit Utrecht is
dat dit ten koste gaat van de betaalde functie op het kerkelijk bureau. Dit is
geen gemakkelijk te nemen besluit geweest maar gelet op de financiële positie
noodzakelijk. Uiteindelijk is er een solvabiliteitverklaring, geldig voor 1
jaar, afgegeven. Dit maakte het mogelijke het beroepingsproces op te starten.

Waarom dit bericht? Het laat u zien dat uw financiële
bijdrage voor uw kerk echt onmisbaar is. We zijn als kerkenraad dankbaar voor
uw gaven in de afgelopen jaren. U heeft ons niet teleurgesteld in uw
bereidwilligheid tot het geven van gaven. Wij zijn zo vrij om ook voor 2019 een
oproep te doen voor uw bijdrage. Het motto voor 2019 is ‘Geef voor uw kerk”
maar het is ook goed om te spreken van “Geef om uw kerk”. We kijken uit naar
een nieuwe predikant in 2019 en hopen daarnaast op uw gulle financiële gave.
Het één staat niet los van het ander.

Ontvang een hartelijke groet van uw kerkenraad.

 

Tussen de gemeentegrenzen "Alpha cursus"

Alpha 2019.jpg

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 25 miljoen mensen een Alpha.

 Voor wie? 

 Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

 

Waarom?

Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!

Hoe werkt het?

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.

Er zijn tien Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-dag. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:

  • Is er meer?
  • Wie is Jezus?
  • Bidden: waarom en hoe?
  • De Bijbel lezen: waarom en hoe?
  • Hoe zit het met de kerk?

Welkom!

Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? De eerste avond is op maandagavond 4 februari in de Uitwijk, Kerkstraat 2. Daarna is het telkens elke maandagavond tot en met 15 april.

Interesse?

Om je op te geven kun je contact op nemen met:

Wim Hendriks, wr.hendriks@planet.nl, 06 11354158

Ds. P. Wijnberger, p.wijnberger@gmail.com, 010-5217965

Stamppottendiner 2019

stamppot_135x90.jpg

Op zaterdag 26 januari organiseert de ZWO-commissie weer een stamppottendiner. U krijgt een voorgerecht en een nagerecht en het hoofdgerecht zal een stamppottenbuffet zijn. U heeft hierbij de keuze uit vier verschillende Hollandse stamppotten. Dit driegangendiner kost € 17,50 en de opbrengst gaat naar Home Sweet Home, een opvanghuis voor weeskinderen in Oeganda. Kinderen zijn ook van harte uitgenodigd, zij betalen € 7,50.

U kunt zich tot 21 januari aanmelden via het aanmeldformulier.

Home Sweet Home is een christelijk weeshuis met daarbij een dagbestedingscentrum voor gehandicapte kinderen in Oeganda. Het wordt geleid door een Nederlandse vrouw (Suzan), haar Oegandese man (Zenon), lokaal personeel en vrijwilligers. De kinderen worden opgevoed in de traditie van het land. Door een kleinschalig karakter is er veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. De visie van Home Sweet Home is om de kinderen niet alleen te voorzien in de meest essentiële levensbehoeften als onderdak, eten en drinken. Het doel is om de kinderen tevens, naast goed onderwijs ook een vakgericht onderwijs te geven zodat ze verder kunnen komen in de Oegandese samenleving. 
'Hakuna Matata', dit is wat Home Sweet Home wil voor de kinderen. Geen zorgen hebben, maar gelukkig zijn. De kinderen een jeugd te geven met liefde en vriendschap, zodat ze een warm thuis hebben waar ze een goede toekomst op kunnen bouwen.

Ook Home Sweet Home merkt de gevolgen van de crisis door teruglopende donaties. Iedere maand is het weer een puzzel om alles rond te krijgen. Er wordt steeds weer gezocht naar middelen om geld te kunnen besparen. Zo is er inmiddels een zorgboerderij met verschillende dieren en gewassen om zo zelfvoorzienend mogelijk te kunnen leven. Tevens is dit een leerschool om de kinderen op te leiden, dus een hele mooie dubbele functie.

Naast het ophalen van geld voor Home Sweet Home is het stamppottendiner ook bedoeld als gezellige avond voor de gemeente. Wij hopen daarom op een grote opkomst met een mooie opbrengst voor Home Sweet Home, zodat de kinderen zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

Inhoud syndiceren