Welkom - Corona Update september 2020

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

De werkelijkheid haalt ons deze weken geregeld in. Hieronder vinden u en jij de richtlijnen van de kerkenraad zoals die per september gelden. Houd u/jij eventuele mails met aanpassingen in de gaten?

Bij deze zetten we onze richtlijnen op een rij:

- De kerkdienst in het kerkgebouw kan inmiddels met inachtneming van de 1,5 m afstand en de nodige hygiënische maatregelen worden bijgewoond door gemeenteleden. Gelet op de grootte van het kerkgebouw zal dit tot circa 70 mensen mogelijk zijn.

- Belangrijk blijft dat mensen in een risicogroep of met verkoudheidsklachten etc., thuis blijven en de dienst  thuis kunnen volgen via livestream op kerkdienstegemist.

- In de maanden september en oktober zijn onze kerkdiensten om 09:00 uur en om 19:00 uur. Voor het bijwonen van de ochtenddienst kunt u zich aanmelden via de mail: predikant@dorpskerkbleiswijk.nl of per telefoon: 010-76860506. De avonddienst kunt u bijwonen zonder aanmelding vooraf. Voor beide diensten wordt gevraagd de aanwijzingen ter plekke te volgen.

- U kunt de diensten ook vanuit huis of elders volgen in beeld en/of geluid. Ga hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl. (NB: dus niet meer via YouTube.nl).

- Tijdens de dienst wordt er nog niet samen gezongen, wel zal de muziekgroep of een mini zanggroep ondersteuning bieden.

Van harte bevelen we elkaar aan in de hoede en zorg van onze God. Moge Hij ons en alle mensen in deze moeilijke tijden leiden en bijstaan. Laten we voor elkaar en anderen bidden en elkaar waar mogelijk bijstaan. Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

ds. Wim de Bruin, voorzitter

Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de dienst toch ook thuis kunnen volgen vindt u op deze pagina meekijken/meeluisteren via kerkdienstgemist.

Najaarsmarkt 2020

Dit jaar organiseren we op 17 oktober een speciale schuurverkoop. We kunnen max. 20 personen toelaten in de schuur aan de Overbuurtseweg 4. Daarom kunt u hier een blok reserveren voor 30 minuten om de najaarsmarkt te bezoeken.
Reserveer nu knop

HET NAJAAR OP EEN RIJ.........

Kerk en kleur

We gaan beginnen! 

 Want…

- we zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten, samen te leren van Gods Woord en ons geloof te delen.

- met goede aanpassingen kan dat veilig en verantwoord in de grote zaal van De Rank (zie het overzicht van regels in Kerknieuws).

- we hebben de afgelopen maanden ervaren hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Het leven is niet zo maakbaar als we dachten. Het is wel een geschenk. Belangrijk dus om (meer) tijd te maken voor God die ons dat geschenk heeft gegeven!

En daarom… welkom bij de volgende activiteiten:

- Gebedskring

elke 1e en 3e woensdag van de maand, vanaf 2 september (19.00 uur)

- Bijbelontmoetingsweek: 6, 7 of 8 oktober (10.00 uur)

elke maand kunt u kiezen tussen dinsdag-, woensdag-, of donderdagmorgen; ds. Wim de Bruin zit voor u klaar; zowel gezellige ontmoeting (op gepaste afstand) als gesprek over wat de Bijbel voor ons leven betekent

- Follow Up

het geloofsonderwijs voor de jongeren van 12-17 jaar; vanaf 14 september

elke veertien dagen; bij belangstelling vormen we ook een 18+ en belijdenisgroep

- Donderdagavond (20.00 uur) toerustingavond!

Vervolg avonden met ds. de Bruin over Dietrich Bonhoeffer: 17 september en 8 oktober

(in maart na de eerste avond afgebroken vanwege het coronavirus)

Driemaal ‘Vragen rond het levenseinde’: 29 okt., 19 nov. en 10 dec.

(over ‘Voltooid leven’, ‘Orgaandonatie’ en ‘Begraven/cremeren’; leiding: ds. de Bruin)

- Jonge Dorpskerkers avonden: 24 september en 5 november (20.00 uur)

voor twintigers in brede zin, gespreksonderwerpen in overleg met ds. de Bruin

- Jonge Gezinnen avonden: 1 oktober en 12 november 

over geloof en opvoeding of wat er maar op tafel komt…

- Avondkringen thuis

ook hier wordt naar goede mogelijkheden gezocht; zie berichtgeving in Kerknieuws 

of neem contact op met coördinator Wim Hendriks (wr.hendriks@planet.nl)

Hulp vragen en Hulp verlenen Niet Alleen

Niet alleen

In deze tijd kunt u hulpvragen of hulpverlenenNiet Alleen  is een landelijk interkerkelijk initiatief waar bemiddeld wordt tussen mensen met praktische hulpvragen en mensen die hulp willen verlenen. Aanmelden kunt u doen via dit mailadres: info@nietalleen.nl.

Tenslotte willen we u ook wijzen op de website www.nietalleen.nl

Inhoud syndiceren