Welkom - Corona Update oktober 2020

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

De werkelijkheid haalt ons deze weken geregeld in. Hieronder vinden u en jij de richtlijnen van de kerkenraad zoals die per oktober gelden. Houd u/jij eventuele mails met aanpassingen in de gaten?

Bij deze zetten we onze richtlijnen op een rij:

- De kerkdienst in het kerkgebouw kan inmiddels met inachtneming van de 1,5 m afstand en de nodige hygiënische maatregelen worden bijgewoond door maximaal 30 gemeenteleden (excl. medewerkers aan de dienst)

- dragen van een mondkapje bij binnenkomst en het verlaten van het kerkgebouw. Op de zitplaats mag het mondkapje af.

- Belangrijk blijft dat mensen in een risicogroep of met verkoudheidsklachten etc., thuis blijven en de dienst  thuis kunnen volgen via livestream op kerkdienstgemist.

- Zie voor de kerkdienst tijden naar de Agenda hiernaast. Voor het bijwonen van de ochtenddienst en de avonddienst kunt u zich aanmelden via de het reserveringsformulier. Voor beide diensten wordt gevraagd de aanwijzingen ter plekke te volgen.

- U kunt de diensten ook vanuit huis of elders volgen in beeld en/of geluid. Ga hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl. (NB: dus niet meer via YouTube.nl).

- Tijdens de dienst wordt er niet samen gezongen, wel zal de muziekgroep of een mini zanggroep ondersteuning bieden.

Van harte bevelen we elkaar aan in de hoede en zorg van onze God. Moge Hij ons en alle mensen in deze moeilijke tijden leiden en bijstaan. Laten we voor elkaar en anderen bidden en elkaar waar mogelijk bijstaan. Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de dienst toch ook thuis kunnen volgen vindt u op deze pagina meekijken/meeluisteren via kerkdienstgemist.

Reserveren

Voor het in de kerk meemaken van zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunt u zich per omgaande aanmelden.

Wij vragen u en jou nadrukkelijk om uw medewerking hieraan, het gaat om de veiligheid en gezondheid van ons allemaal!

Meld u/jou vrijmoedig aan, maar kom NIET naar de kerk zonder aanmelding en ontvangen bevestiging dat u/jij kunt komen.

Voor de ochtenddienst nodigen we met nadruk onze gezinnen uit, de kinderkerk gaat door! Overige plekken worden eerlijk verdeeld, als er deze keer geen plek zou zijn, komt u volgende week met voorrang aan de beurt.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba via scriba@dorpskerkbleiswijk.nl.

Reserveer nu knop

HET NAJAAR OP EEN RIJ.........

Kerk en kleur

We gaan beginnen! 

 Want…

- we zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten, samen te leren van Gods Woord en ons geloof te delen.

- met goede aanpassingen kan dat veilig en verantwoord in de grote zaal van De Rank (zie het overzicht van regels in Kerknieuws).

- we hebben de afgelopen maanden ervaren hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Het leven is niet zo maakbaar als we dachten. Het is wel een geschenk. Belangrijk dus om (meer) tijd te maken voor God die ons dat geschenk heeft gegeven!

En daarom… welkom bij de volgende activiteiten:

- Gebedskring

elke 1e en 3e woensdag van de maand, vanaf 2 september (19.00 uur)

- Bijbelontmoetingsweek: 6, 7 of 8 oktober (10.00 uur)

elke maand kunt u kiezen tussen dinsdag-, woensdag-, of donderdagmorgen; ds. Wim de Bruin zit voor u klaar; zowel gezellige ontmoeting (op gepaste afstand) als gesprek over wat de Bijbel voor ons leven betekent

- Follow Up

het geloofsonderwijs voor de jongeren van 12-17 jaar; vanaf 14 september

elke veertien dagen; bij belangstelling vormen we ook een 18+ en belijdenisgroep

- Donderdagavond (20.00 uur) toerustingavond!

Vervolg avonden met ds. de Bruin over Dietrich Bonhoeffer: 17 september en 8 oktober

(in maart na de eerste avond afgebroken vanwege het coronavirus)

Driemaal ‘Vragen rond het levenseinde’: 29 okt., 19 nov. en 10 dec.

(over ‘Voltooid leven’, ‘Orgaandonatie’ en ‘Begraven/cremeren’; leiding: ds. de Bruin)

- Jonge Dorpskerkers avonden: 24 september en 5 november (20.00 uur)

voor twintigers in brede zin, gespreksonderwerpen in overleg met ds. de Bruin

- Jonge Gezinnen avonden: 1 oktober en 12 november 

over geloof en opvoeding of wat er maar op tafel komt…

- Avondkringen thuis

ook hier wordt naar goede mogelijkheden gezocht; zie berichtgeving in Kerknieuws 

of neem contact op met coördinator Wim Hendriks (wr.hendriks@planet.nl)

Hulp vragen en Hulp verlenen Niet Alleen

Niet alleen

In deze tijd kunt u hulpvragen of hulpverlenenNiet Alleen  is een landelijk interkerkelijk initiatief waar bemiddeld wordt tussen mensen met praktische hulpvragen en mensen die hulp willen verlenen. Aanmelden kunt u doen via dit mailadres: info@nietalleen.nl.

Tenslotte willen we u ook wijzen op de website www.nietalleen.nl

Inhoud syndiceren