Welkom - Corona Update 13 januari 2021

Besluit Kerkenraad:

VERLENGING LOCKDOWN

VOORLOPIG TOT EN MET ZONDAG 7 FEBRUARI 2021 GEEN BEZOEKERS IN DE KERKDIENSTEN.

UITZENDING DIENSTEN IN BEELD EN GELUID: via www.kerkdienstgemist.nl

In de agenda hiernaast treft u de diensten aan.

 

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

Het onderstaande komt tot en met zondag 7 februari 2021 te vervallen.

De werkelijkheid haalt ons deze weken geregeld in. Hieronder vinden u en jij de richtlijnen van de kerkenraad zoals die per oktober gelden. Houd u/jij eventuele mails met aanpassingen in de gaten?

Bij deze zetten we onze richtlijnen op een rij:

- De kerkdienst in het kerkgebouw kan inmiddels met inachtneming van de 1,5 m afstand en de nodige hygiƫnische maatregelen worden bijgewoond door maximaal 30 gemeenteleden (excl. medewerkers aan de dienst)

- dragen van een mondkapje bij binnenkomst en het verlaten van het kerkgebouw. Op de zitplaats mag het mondkapje af.

- Belangrijk blijft dat mensen in een risicogroep of met verkoudheidsklachten etc., thuis blijven en de dienst  thuis kunnen volgen via livestream op kerkdienstgemist.

- Zie voor de kerkdienst tijden naar de Agenda hiernaast. Voor het bijwonen van de ochtenddienst en de avonddienst kunt u zich aanmelden via de het reserveringsformulier. Voor beide diensten wordt gevraagd de aanwijzingen ter plekke te volgen.

- U kunt de diensten ook vanuit huis of elders volgen in beeld en/of geluid. Ga hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl. (NB: dus niet meer via YouTube.nl).

- Tijdens de dienst wordt er niet samen gezongen, wel zal de muziekgroep of een mini zanggroep ondersteuning bieden.

Van harte bevelen we elkaar aan in de hoede en zorg van onze God. Moge Hij ons en alle mensen in deze moeilijke tijden leiden en bijstaan. Laten we voor elkaar en anderen bidden en elkaar waar mogelijk bijstaan. Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de dienst toch ook thuis kunnen volgen vindt u op deze pagina meekijken/meeluisteren via kerkdienstgemist.

Reserveren

Door de kerkenraad is besloten om de kerkdiensten vanaf zondag 20 december tot en met zondag 17 januari 2021 zonder bezoekers te vieren. Alle diensten gaan wel volgens planning door maar alleen via beeld en geluid te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Voor het in de kerk meemaken van zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunt u zich per omgaande aanmelden.

Wij vragen u en jou nadrukkelijk om uw medewerking hieraan, het gaat om de veiligheid en gezondheid van ons allemaal!

Meld u/jou vrijmoedig aan, maar kom NIET naar de kerk zonder aanmelding en ontvangen bevestiging dat u/jij kunt komen.

Voor de ochtenddienst nodigen we met nadruk onze gezinnen uit, de kinderkerk gaat door! Overige plekken worden eerlijk verdeeld, als er deze keer geen plek zou zijn, komt u volgende week met voorrang aan de beurt.
We willen u vragen of u zich uiterlijk 2 dagen voor de dienst wilt aanmelden. Dus op vrijdag aanmelden voor de dienst van zondag. Op zaterdag krijgt u een algemene bevestiging via de mail.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba via scriba@dorpskerkbleiswijk.nl.

Reserveer nu knop

Engelen Light - Advent 2020

engel.png

Dit jaar geen Engelenproject met het matchen van een engel aan een ontvanger. 

Iedereen mag dit jaar engel zijn voor iemand naar eigen keuze.

Meer informatie kunt u in de bijgevoegde engelenkrant vinden.

Hulp vragen en Hulp verlenen Niet Alleen

Niet alleen

In deze tijd kunt u hulpvragen of hulpverlenenNiet Alleen  is een landelijk interkerkelijk initiatief waar bemiddeld wordt tussen mensen met praktische hulpvragen en mensen die hulp willen verlenen. Aanmelden kunt u doen via dit mailadres: info@nietalleen.nl.

Tenslotte willen we u ook wijzen op de website www.nietalleen.nl

Inhoud syndiceren