Welkom - Corona Update (1-7-2020)

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland.

In verband met het Corona virus zijn er door de kerkenraad verschillende maatregelen genomen. Meer informatie over het besluit van de kerkenraad kunt u hier lezen.

De werkelijkheid haalt ons deze weken geregeld in. Hieronder vinden u en jij de richtlijnen van de kerkenraad zoals met ingang van 1 juli gelden. Houd u/jij eventuele mails met aanpassingen in de gaten? Ook op onze website zullen veranderingen worden gemeld.

Bij deze zetten we onze richtlijnen op een rij:

- De kerkdienst in het kerkgebouw kan inmiddels met inachtneming van de 1,5 m afstand en de nodige hygiƫnische maatregelen worden bijgewoond door gemeenteleden. Gelet op de grootte van het kerkgebouw zal dit tot circa 70 mensen mogelijk zijn.

- Belangrijk blijft dat mensen in een risicogroep of met verkoudheidsklachten etc., thuis blijven en de dienst  thuis kunnen volgen via livestream of kerkdienstegemist.

- Tijdens de dienst wordt er geen samenzang gehouden, wel kan de muziekgroep of een mini zanggroep ondersteuning bieden.

- Aangezien de andere wijkgemeente in hetzelfde kerkgebouw dienst houdt  zijn de aanvangstijden verschoven om tussen diensten door goed te kunnen ventileren.

- Het is noodzakelijk om van te voren te reserveren om een dienst bij te wonen. Voor de zondagen 12, 19, 26 juli en 2 augustus kunt u reserveren bij de scriba, e-mail: scriba@dorpskerkbleiswijk.nl of per telefoon 06-40211483. Vanaf 3 augustus bij de predikant, e-mail: predikant@dorpskerkbleiswijk.nl of per tel. 010- 7860506.

U ontvangt na indeling een bevestiging per mail met daaraan gekoppeld een document met de voorschriften.

- Alle avonddiensten tot 1 september  komen te vervallen

- Ook alle andere kerkelijke activiteiten die tot 1 september staan gepland, komen te vervallen.

- Pastoraat zal  vooral telefonisch plaatsvinden; in crisissituaties wordt naar bevind van zaken gehandeld, in nauw overleg met GGD en naar de gegeven richtlijnen.

Van harte bevelen we elkaar aan in de hoede en zorg van onze God. Moge Hij ons en alle mensen in deze moeilijke tijden leiden en bijstaan. Laten we voor elkaar en anderen bidden en elkaar waar mogelijk bijstaan. Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

ds. Wim de Bruin, voorzitter

Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de dienst toch ook huis kunnen volgen vindt u op deze pagina meekijken via een livestream of meeluisteren via kerkdienstgemist.

Hulp vragen en Hulp verlenen "NietAlleen"

Niet alleen

In deze tijd kunt u hulpvragen of hulpverlenen "Nietalleen"  is een landelijk interkerkelijk initiatief waar bemiddeld wordt tussen mensen met praktische hulpvragen en mensen die hulp willen verlenen. Aanmelden kunt u doen via dit mailadres: info@nietalleen.nl.

Tenslotte willen we u ook wijzen op de website www.nietalleen.nl

VBC Zomer Editie

Zegt het voort de VBC is dit jaar online te volgen met de humoristische christelijke poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek! Als je deze toffe week 20-24 juli wil meebeleven geef je dan nu snel op via onderstaande link om thuis een tasje vol leuke dingen en verwerkingen te krijgen. 

Sites.google.com/view/vbcbleiswijk

De VBC zal door de onzekere tijd rondom COVID-19 niet doorgaan in de herfstvakantie. Dus dit online aanbod is in plaats van.

Inhoud syndiceren