Boeken

Christelijke Boekbemiddeling Bleiswijk

De boekbemiddeling, die christelijke literatuur en lectuur van velerlei aard omvat, bevindt zich in de Rank in zaal 2 en staat voor iedereen open. Ook zijn er jeugdboeken (1000) aanwezig. De Rank is geopend op de dinsdag van 14.30 – 16.30 uur en woensdag van 19.00-20.30 uur.
Contact:
Antoinette van den Beukel
010-5214626
Rekeningnr: NL89 FVLB 0227 1524 33 t.n.v. CBB