Beamteam

Beamteam

Sinds 2010 wordt er tijdens de erediensten gebruik van de beamer voor het projecteren van de afkondigingen en de liturgie. Tijdens de reguliere avonddiensten worden alleen de afkondigingen geprojecteerd.

Het gebruik van de beamer wordt verzorgd door het beamteam onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het beamteam bestaat uit verschillende (voornamelijk jeugdige) gemeenteleden die elke week de dienst voorbereiden en tijdens de dienst de beamer bedienen.

Om foto's, filmpjes of andere presentaties te vertonen dient er altijd uiterlijk woensdag een verzoek te worden ingediend bij de scriba. Om de diensten goed voor te kunnen bereiden moeten de foto's, presentaties of filmpjes uiterlijk vrijdagmiddag 16.00 uur bij Pim van der Neut te zijn ingeleverd. Powerpoint presentaties dienen te worden aangeleverd in ppt formaat. Filmpjes kunnen worden aangeleverd in wmv formaat. De de foto's, presentaties of filmpjes kunt u sturen naar coordinatie-beamteam@dorpskerkbleiswijk.nl

Nieuws voor de afkondigingen kunt u aanleveren bij de scriba, scriba@dorpskerkbleiswijk.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Pim van der Neut. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Arjan Stolk.
Contact:
Pim van der Neut
coordinatie-beamteam@dorpskerkbleiswijk.nl
010-4654508
Contact:
Arjan Stolk
krmstolk@gmail.com
010-5240525