Jeugddiensten

Jeugddienst

Gewone kerkdiensten zijn niet voor alle jongeren even aantrekkelijk. Toch is het belangrijk om de jeugd bij de kerk te betrekken. Speciaal hiervoor heeft de Dorpskerk Bleiswijk al bijna vijfentwintig jaar geleden een jeugddienstcommissie in het leven geroepen.

De jeugddienstcommissie bestaat uit jonge gemeenteleden die elke maand een jeugddienst organiseren. Tijdens deze diensten proberen zij een boeiend en actueel thema neer te zetten dat jongeren aanspreekt. Zo hebben de diensten de afgelopen maanden bijvoorbeeld in het teken gestaan van de komst van Jezus, het afstemmen van je leven op God en het zendingswerk. Elke dienst wordt de meditatie verzorgd door een andere voorganger die de jongeren op zijn eigen manier probeert te benaderen.  

Behalve het thema  zijn er nog een paar andere dingen die de jeugddiensten van de gewone diensten doen verschillen. Om te beginnen wordt het thema altijd op een actuele manier ge├»ntroduceerd, bijvoorbeeld door middel van een sketch. Het wordt de jongeren dan duidelijk gemaakt hoe het thema in het dagelijks leven terugkeert. Ook is de muzikale invulling van een jeugddienst vele malen eigentijdser dan die van een gewone kerkdienst. In plaats van psalmen en gezangen worden er opwekkingsliederen gezongen, en vaak is er een optreden van een band of een koor. 

De jeugddiensten vinden plaats op de eerste zondag van de maand, aanvang 19:00 uur in de dorpskerk te Bleiswijk. Iedereen is van harte welkom, neem ook je vrienden mee!