Scriba

Dhr. G.van Laviere (06-40211483) Ouderling-Scriba
Correspondentie

Alle correspondentie voor de kerkenraad kunt u richten aan:
Scriba van de Hervormde Gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk
p/a Kerkelijk Bureau
Kerkstraat 13
2665 BD Bleiswijk
scriba@dorpskerkbleiswijk.nl