Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant en bestaat uit de volgenden personen (in alfabetische volgorde):
Mevr. L. van Alphen - van der Spek Ouderling
Mevr. A. van den Berg - Duijndam Diaken
Dhr. R. Broekhuijsen Ouderling-Kerkrentmeester
Ds/Dhr. W.M.de Bruin Preses
Mevr. C. Goedegebure-Molenaar Diaken
Mw. W.H. Helmendach-Huibregtse Ouderling
Dhr. W. Hendriks Missionair ouderling
Mevr. A. Hendriks-Hofman Diaken
Mw. E. Krijgsman - Oord Ouderling
Dhr. G. van Laviere Ouderling-Scriba
Mw. A. Oord-van den Bogerd Ouderling
Mw. E. Pieters - van Wageningen Ouderling
vacant Jeugdouderling
Dhr. J. Rodenburg Diaken
vacant Oud.-kerkrentmeester
Mevr. M.J. van IJperen - Spelt Oud.-kerkrentmeester