Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en de predikant en bestaat uit de volgenden personen (in alfabetische volgorde):
Mevr. L. van Alphen - van der Spek Ouderling
Mevr. J.E.M. van den Berg - Duijndam Diaken
Dhr. R.D. Broekhuijsen Ouderling-Kerkrentmeester
Ds/Dhr. W.M. de Bruin Preses
Mevr. C.A. Goedegebure-Molenaar Diaken
Mw. W.H. Helmendach-Huibregtse Ouderling
Dhr. W.M. Hendriks Missionair ouderling
Mevr. A.C. Hendriks-Hofman Diaken
Mw. E.A. Krijgsman - Oord Ouderling
Dhr. G. van Laviere Ouderling-Scriba
Mw. A. Oord-van den Bogerd Ouderling
Mw. D.P. Pieters - van Wageningen Ouderling
vacant Jeugdouderling
Dhr. J.C. Rodenburg Diaken
vacant Oud.-kerkrentmeester
Mevr. M.J. van IJperen - Spelt Oud.-kerkrentmeester