Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen (in alfabetische volgorde):
Dhr. A.J. van den Berg Toegevoegd Secretaris
Dhr. R.D. Broekhuijsen Ouderling-Kerkrentmeester
Dhr. W.M. van der Neut Kerkrentmeester
Vacant Oud.-kerkrentmeester
Mevr. M.J. van IJperen - Spelt Oud.-kerkrentmeester, Penningmeester
Rekeningnummers

CvK Hervormde Gemeente Bleiswijk
IBAN:NL74RABO0373716443
Indien er geen betalingskenmerk bekend is, graag o.v.v het betreffende doel.
Kerknieuws
IBAN:NL75INGB0003461861
Verjaardagsfonds
IBAN:NL97RBRB8801073194
Periodieke Gift

Een periodieke gift biedt u de mogelijkheid om uw gift(en) aan onze kerkelijke gemeente volledig fiscaal aftrekbaar te maken. Zo kunt u uw kerkelijke bijdrage (bijvoorbeeld Kerkbalans, Paascollecte etc.) verhogen zonder dat het u extra geld kost. Meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van deze regeling vindt u in het volgende document: Periodieke giften.pdf
Solidariteitskas

Voorheen de zgn. Generale Kas. Ingevolge een besluit van de Generale synode wordt van alle belijdende leden en de doopleden vanaf 18 jaar een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €10. Daarvan maakt het CvK de helft over aan de PKN.
Kerkbalans

In heel Nederland staan kerkdeuren open voor iedereen. Dat is alleen mogelijk als parochies en gemeenten financieel worden gesteund. Kerkgebouwen moeten worden onderhouden; pastores en dominees moeten kunnen voorzien in hun levensonderhoud.
Sinds 1973 maakt de jaarlijkse Actie Kerkbalans dat mogelijk. Vijf Nederlandse kerken doen een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk. Jaarlijks zijn meer dan een half miljoen vrijwilligers in de weer, die enkele honderden miljoenen euro's bij elkaar krijgen. Kerkbalans is daarmee de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. In Kerkbalans werken de volgende kerken samen:
  • Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
  • Protestantse Kerk in Nederland
  • Oud-Katholieke Kerk van Nederland
  • Algemene Doopsgezinde Sociëteit
  • Remonstrantse Broederschap
Historiegroep

De Historiegroep Nederlands Hervormde kerk Bleiswijk is in 1996 opgericht en heeft als doel het beheren en verzamelen van informatie over de rijke geschiedenis van onze monumentale Dorpskerk. Onder de titel “De Dorpskerk in Bleiswijk, De geschiedenis van een monument” werd door wijlen de heer M. Huizer als auteur een boek uitgebracht over de geschiedenis van deze kerk; de Historiegroep heeft bij diverse aspecten van dit werk de auteur behulpzaam mogen zijn.
Op verzoek worden door de heer Van Spengen rondleidingen gehouden van ongeveer 60 minuten tegen een tarief van € 25,- (bestemd voor het behoud van de Dorpskerk). Vermoedelijk heeft er al rond het jaar 1000 een tienkantige kapel gestaan op de plaats van het huidige koor. De geschiedenis van de kerk begint tussen 1248 en 1276;de huidige vorm dateert van 1532. Het schip is verhoogd in 1668. In 1971-1973 vond restauratie plaats. Te bezichtigen zijn tekstborden, meubilair, grafzerken en een predikantsbord (alles uit de 17e eeuw), en er is een beperkte expositie. Het Angelusklokje dateert uit 1333, en het orgel is in 1842 gebouwd door L. van den Brink en Zn. te Amsterdam en gerestaureerd in 2013. Enkele bekende predikanten waren Ds. S. Episcopius en Ds. H. Slatius.
De historiegroep bestaat uit de volgende personen: J. van Spengen (voorzitter/secretaris), D. Mallekote (penningmeester), mevr. C.P. Bogaard-Arnoldus (documentaliste) en de heer J.C. Kooyman.
Contact:
J. van Spengen
010-5212108
janvanspengen@gmail.comVerjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds van De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is in September 1970 opgericht en bestaat dus al meer dan 40 jaar. In al die jaren heeft het verjaardagsfonds de volgende projecten gefinancierd; Restauratie werkzaamheden orgel Elektrische verlichting kroonlampen in de kerk Stoelen en Tafels voor " De Rank" Kapstokken in de Kerk Nieuwe fietsenstalling bij de Kerk Restauratie werkzaamheden en uitbreiding orgel Gietijzeren hekwerk voor het Kerkplein Restauratie van tekstborden aan beide zijde van de Preekstoel Sierstraatwerk, Fietsenstalling en Hekwerk rond de kerk Op dit moment zijn we sinds eind 2012 aan het sparen voor de Vernieuwing van interieur van ons verenigingsgebouw "De Rank" Welke inmiddels al is aangeschaft, maar die nog niet geheel betaald is. Het gehele jaar door zijn er in totaal 11 dames op pad om alle jarige vanaf 18 jaar en ouder en die lid zijn van onze kerk om ze namens de Kerk te feliciteren met hun verjaardag. De jarige krijgt daarbij elk jaar een nieuwe verjaardagskaart. Die door vele vaak erg mooi gevonden wordt. Er zijn leden die aangeven hebben hier geen prijs meer op te stellen, daar komen we dan ook niet meer langs, mocht U er weer wel prijs op stellen dat er iemand langs komt laat dit dan aan ons weten. Is er niemand langs geweest en u bent wel lid van onze kerk laat het ons dan ook weten, dan gaan wij uitzoeken hoe dat komt. Mocht het zo zijn dat U niet thuis was en de desbetreffende dame ook op later tijdstip u niet aangetroffen heeft en U toch ons project wilt financieren dan kunt U het geld in het meegeleverde zakje doen en deze inleveren bij onderstaand adres of in de brievenbus bij het Kerkelijk Bureau, Kerkstraat 13. Gelieve dan wel op het envelopje Ter attentie van het Verjaardagsfonds vermelden. Het is natuurlijk ook mogelijk om u gift direct op de rekening van het Verjaardagsfonds over te maken. Het rekeningnummer is: NL97 RBRB 8801 0731 94 TAV:HERVORMDE GEMEENTE BLEISWIJK IZ VERJAARDAGGSFONDS
Contact:
Kees en Liesbeth Vreugdenhil
010-3418962
kees_liesbeth@hotmail.com