Kringen

Bijbelkring voor ouderen

Elke 4e woensdag middag in de maand tijdens het winterseizoen vindt in “de Leeuwerik” een bijbelkring voor ouderen plaats (N.H.- Geref. en R.K.) De leiding is bij toerbeurt in handen van één van de hervormde- of gereformeerde predikanten.

Wanneer:
Woensdag
4e in de maand

Contact:In Touch

‘In Touch’ staat open voor vrouwen, ongeacht leeftijd en kerkelijke achtergrond, die de Bijbel als leidraad hebben in het dagelijks leven of die daar in geïnteresseerd zijn. ‘In Touch’ staat voor: Inspireren, Navigeren, Toerusten, Ontmoeten, Uitdragen, Christus Centraal, Hartelijk welkom.

De tweewekelijkse bijeenkomsten zijn open koffieochtenden waar veel wordt gezongen met begeleiding van keyboard en gitaren en met een spreker of spreekster die ongeveer 45 minuten het woord krijgt. “Wij voelen ons verbonden met God en met elkaar, door de aanraking vanuit Hem en het contact onderling, waartoe wij ook geroepen worden dit aan elkaar door te geven, zoals staat in 1 Johannes 1: 1-4. In de naam ‘In Touch’ komt deze verbondenheid tot uitdrukking.”

Wanneer:
Dinsdag
Elke veertien dagen

Contact:
Aria Hordijk
015-3693596
Kringen


A De gebedskring: Elke 1e en 3e woensdag van de maand komt een kleine groep gemeenteleden bijeen om voor kerk en wereld te bidden. Jij kunt ook meedoen. Het is ook mogelijk gebedsonderwerpen, zowel voorbeden en onderwerpen waar u dankbaar voor bent door te geven. Anderen zullen deze punten in het gebedshalfuur verwoorden. In elke maand komen we twee keer bijeen, in februari is dat op woensdag 6 en 20 februari in de Uitwijk bijeen, tijd: 19.00u – 19.30u.

B De bijbelgesprekskringen: Er zijn twee bijbelgesprekskringen die dit seizoen met het boekje ‘ Sterk en moedig als Jozua’ van start gegaan zijn. Er is altijd plaats voor iemand die wil aansluiten. Neem dan contact op met de coordinator missionair ouderling Wim Hendriks (wr.hendriks@planet.nl
1 De Kring zonder naam met als samenroeper Hans Laban ( jclaban@outlook.com)heeft de kringavonden gepland op donderdagavonden.
2 De woensdagavond kring hoopt bij elkaar te komen op 20 februari en 20 maart. Samenroeper Wim Hendriks.
Beide groepen komen 1 keer per maand bijeen.

Kringen vervullen een cruciale rol in het gemeentewerk. Je leert elkaar beter kennen en je geloof en de gemeente worden gebouwd omdat je samen meer zicht krijgt op wie God, Jezus en de heilige Geest is. Drie keer groei dus!