Kringen

Kring "De Schakel"

Deze kring komt elke maand bij elkaar. Voor meer informatie kunt u contact opnamen met Dhr. A. Olivier.

Wanneer:
Elke maand


Contact:
Dhr. A. Olivier
010-4505629
Bijbelkring voor ouderen

Elke 4e woensdag middag in de maand tijdens het winterseizoen vindt in “de Leeuwerik” een bijbelkring voor ouderen plaats (N.H.- Geref. en R.K.) De leiding is bij toerbeurt in handen van één van de hervormde- of gereformeerde predikanten.

Wanneer:
Woensdag
4e in de maand

Contact:Starterskring

De kring komt elk keer 2e zondag van de maand bij elkaar. We bespreken onderwerpen die we in ons dagelijks leven als christen tegenkomen en willen ons leven zo invullen dat er ruimte is voor God en ons christen-zijn. Iedereen is welkom.

Wanneer:
Zondag
2e van de maand

Contact:
Gerard Metselaar
010-5215941
In Touch

‘In Touch’ staat open voor vrouwen, ongeacht leeftijd en kerkelijke achtergrond, die de Bijbel als leidraad hebben in het dagelijks leven of die daar in geïnteresseerd zijn. ‘In Touch’ staat voor: Inspireren, Navigeren, Toerusten, Ontmoeten, Uitdragen, Christus Centraal, Hartelijk welkom.

De tweewekelijkse bijeenkomsten zijn open koffieochtenden waar veel wordt gezongen met begeleiding van keyboard en gitaren en met een spreker of spreekster die ongeveer 45 minuten het woord krijgt. “Wij voelen ons verbonden met God en met elkaar, door de aanraking vanuit Hem en het contact onderling, waartoe wij ook geroepen worden dit aan elkaar door te geven, zoals staat in 1 Johannes 1: 1-4. In de naam ‘In Touch’ komt deze verbondenheid tot uitdrukking.”

Wanneer:
Dinsdag
Elke veertien dagen

Contact:
Aria Hordijk
015-3693596
Gespreksgroep `De 99`

Deze bijbelkring komt ca 1x per maand thuis bij elkaar. Door bijbelbespreking proberen we elkaar te steunen in het geloof en zodoende elkaar sterker te maken in het leven van alledag.

Wanneer:Contact:
Huib Glerum
010-5218891