Commissies

Commissie 'Kerk en Israël Bleiswijk'

Binnen onze Hervormde wijkgemeenten ‘Het Anker’ en de ‘Dorpskerk’ is geruime tijd een commissie Kerk en Israël actief geweest. Deze plaatselijke commissie bestond uit zes leden, die allen afkomstig zijn vanuit de beide (wijk)gemeenten. De doelstelling van dit ‘orgaan van bijstand’ is om binnen onze kerkelijke gemeente(n) de onopgeefbare verbondenheid met Gods volk Israël handen en voeten te geven. Door bezinning en diverse activiteiten waaronder de jaarlijkse Israëlzondag wil de commissie Kerk en Israël aandacht vragen voor het Joodse volk, het land Israël en de Joodse godsdienst, waarmee wij als christenen door dezelfde wortels worden gevoed; we zijn immers door de Schriften van Israël geënt op de stam van het verbond tussen God en Israël.

In het beleidsplan van de commissie Kerk en Israël Bleiswijk wordt op een bescheiden wijze verwoord de uitgangspunten, doelstellingen, taken en activiteiten, enz. om als (wijk)gemeenten met elkaar over ’Kerk en Israel’ in gesprek te komen.

Leden van de commissie Kerk en Israël Bleiswijk: Vacant.
Contact:
VACANT
Gezamenlijke Evangelisatie Commissie

De gezamenlijke Hervormde-Gereformeerde Evangelisatiecommissie heeft als doel: het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten waarbij het evangelie bekend gemaakt kan worden bij mensen die nog niet of niet meer bekend zijn met Gods Boodschap. Een van de activiteiten is het organiseren van de opendeur en kerstnachtdiensten op kerstavond. De commissie zorgt ook, indien nodig, voor ondersteuning bij de volgende evangelisatie activiteiten:
  • Vakantie Bijbel Club
  • Alphacursus en Youth Alpha
  • De CBB (de Christelijke Boek Bemiddeling)
  • “de open kerk” tijdens de kerstmarkt
  • Bankrekening: NL85RABO0107623323 tnv Gezamenlijke Evangelisatiecommissie

Dhr. W. Eindhoven
Secretaris
w.eindhoven@kpnmail.nl
Najaarsmarkt Commissie

Het is al ruim 35 jaar een traditie binnen de Hervormde gemeente van Bleiswijk: de jaarlijkse najaarsmarkt op de derde zaterdag in september. Een gebeurtenis die georganiseerd wordt door onze wijkgemeente Dorpskerk en niet meer is weg te denken uit onze dorpsgemeenschap. De vele vrijwilligers, een groot aantal sponsors en u als bezoeker van de najaarsmarkt maken het elk jaar weer mogelijk een hoge opbrengst te realiseren.
Meer informatie over de najaarsmarkt, het goede doel van dit jaar, de loterij en overige informatie kunt u vinden op de speciale najaarsmarkt pagina.
Contact:
Henny Maasland
010-5213810
Gezamenlijke Opendeurdienst Commissie

Jaarlijks worden er een aantal gezamenlijke opendeur diensten georganiseerd. Dit zijn laagdrempelige diensten speciaal bedoeld voor mensen die niet bekend of minder bekend zijn met het geloof of de kerk. De diensten worden door de commissie voorbereid samen met de voorganger. Er wordt meestal gekozen voor een actueel thema. In de open deur diensten komt vaak een koor zingen of muziekgroep spelen. De diensten zijn vanaf maart - november afwisselend in de dorpskerk of de gereformeerde kerk (Open Hof). Tevens verzorgt de commissie jaarlijks de twee kerstnachtdiensten in de Dorpskerk.

Dhr. W. Eindhoven
Secretaris
w.eindhoven@kpnmail.nl
Welkoms Commissie

Deze commissie bezoekt nieuw ingekomenen en verwelkomt hen namens de kerk.
Contact:
Janny van Laviere-Paul
06-40820980
Z.W.O. Commissie

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Zending is de opdracht aan de kerken en christenen om de bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te maken voor alle mensen. Dat gaat samen met medische zorg en onderwijs voor mensen waarmee men in contact komt.

Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal komt dit neer op het verlenen van acute noodhulp bij rampen, maar er wordt ook getracht zoveel mogelijk structurele hulp te geven.

Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.

De ZWO-commissie ondersteunt projecten en organisaties die de armoede in de wereld bestrijden en die proberen het christelijk geloof te verspreiden. Ook probeert de ZWO-commissie de gemeente te betrekken bij de projecten die worden ondersteund en de gemeente bewust te maken van de problematiek in de wereld en de taak van de gemeente daarin. De commissie probeert de komende twee jaar het project Home Sweet Home in Uganda te ondersteunen.

Home Sweet Home is een christelijk weeshuis voor kinderen in Uganda. Het project is opgezet door twee Nederlandse vrouwen. Op het project wonen nu veertien kinderen. Dit is ook het maximum aantal kinderen dat op het project zal wonen, want het is de bedoeling om het project kleinschalig te houden.

Home Sweet Home heeft een bestuur in Nederland. Het bestuur probeert zo veel mogelijk sponsors voor het project in Nederland te vinden. Op de website www.homesweethomeuganda.nl kunt u alle informatie over het project vinden.

Als u een gift aan dit project wilt geven kan dat op rekening NL02 RABO 0373 716 478 t.n.v. HGB ZWO-commissie.

De ZWO-commissie bestaat momenteel uit de volgende vier leden: Leo Krijgsman, (afgevaardigde diaconie), Kitty van Elleswijk en Kees en Marianne Karsemeijer.
Contact:
Kees Karsemeijer
zwo@dorpskerkbleiswijk.nl