Concept beleidsplan 2018-2022

logokerk klein.png

Een werkgroep bestaande uit leden van de kerkenraad en enkele gemeenteleden hebben in opdracht van de kerkenraad het beleidsplan 2018-2022 in concept opgesteld.

Op de kerkenraadsvergadering van 21 februari 2018 is dit beleidsplan door de kerkenraad behandeld. Op de te houden gemeenteavond op 8 maart 2018 wordt dit beleidsplan aan de gemeente gepresenteerd. Vanuit de gemeente kan er op worden gereageerd. De reacties worden in de kerkenraadsvergadering van 21 maart 2018 meegenomen om uiteindelijk het beleidsplan vast te stellen.

Om u als gemeente gelegenheid te geven dit concept beleidsplan al door te nemen is het op de site van de kerk geplaatst. Ook zal er op zondag 25 februari en zondag 4 maart een intekenlijst in de kerk liggen om een exemplaar van het beleidsplan op te vragen.

BijlageGrootte
20180222 Concept-Beleidsplan_2018-2022.pdf401.25 KB