Kerkblad

Kerkblad

Het kerkblad "Kerknieuws" is een doorgaans tweewekelijkse uitgave van de Hervormde gemeenten te Bergschenhoek en Bleiswijk. De redactie is in handen van de predikanten.

Het inleveren van kopij alsmede een advertentie dient uiterlijk op de vrijdag vóór het verschijnen plaats te vinden bij het Kerkelijk Bureau (voor 12.00 uur). De abonnementsprijs voor het Kerknieuws bedraagt € 21,50 per jaar.
Administratie, bezorging en inleveren kopij:
Kerkelijk Bureau
Kerkstraat 13
010-5213810
kerknieuws@dorpskerkbleiswijk.nl