Update Aktie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019.jpg

Met nog een aantal nagekomen enveloppen is de stand voor 2019 nu uitgekomen op €114.543. Nogmaals een prachtig resultaat! Mocht u onverhoopt nog steeds uw toezegging thuis hebben liggen; geeft niets! U mag het altijd op het kerkelijk bureau (Kerkstraat 13) in de brievenbus doen. Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor jullie toezegging: "Kerk" zijn we samen!