Interkerkelijk walking diner

Walking Diner

Na het succes van juni 2018 zal er volgend jaar, op zaterdag 8 februari 2020, opnieuw een walking diner georganiseerd worden met de verschillende kerken uit Bleiswijk. 

Het idee is dat we om 17.00 uur verzamelen in de ‘Open Hof’ en dat we vanaf 17.45 uur in groepjes van maximaal 6 personen (een gastvrouw/-heer en 4 gasten, bij voorkeur van verschillende kerkgenootschappen) met en bij elkaar gaan eten.

Voor het voor- en hoofdgerecht gaan we steeds naar een ander adres, waarbij we dan weer andere mensen treffen. Iedereen die meedoet hoeft slechts één gang te bereiden (voor maximaal 6 personen). Dit hoeft geen culinair hoogstandje te zijn, het gaat tenslotte om de ontmoeting met elkaar.

We eindigen met elkaar in de ‘Open Hof’ met een toetjesbuffet en afsluitend een kopje koffie/thee.

U kunt zich tot uiterlijk 1 januari aanmelden via onderstaande mailadres dan wel via de hieronder genoemde personen. Ook liggen er aanmeldingsformulieren in de hal van de Kerk en Rank. 

Het emailadres is: walkingdiner@gereformeerdekerkbleiswijk.nl 

Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft. 

We hopen op een mooie ontmoeting met elkaar!

Renske Joustra (Dorpskerk), tel. 010 5218807

 Arlien Breugem (Het Anker), tel. 06 37296907

Elaine van der Linde (R.K. parochie)

Anneke van Ginneken (Driehoek gemeente), tel. 06 12327650

Josiane van Harn en Gerda Stougie (Open Hof), tel. 010 5218792