GEZAMENLIJKE OPENDEURDIENST

Koor Sliedrecht.jpg

THEMA:"WAAROM IK ?"

Met de muzikale medewerking van:

Het koor "Gospel Unlimited" uit Sliedrecht

Dirigent: Marcel van der Poel

Leiding/overdenking: ds. Esmeralda Mandemaker

Datum: 8 maart 2020    Aanvang: 19.00 uur  Kerk open: 18.30 uur 

Plaats: PKN kerk de Open Hof, Dorpsstraat 50 Bleiswijk

Organisatie: Gezamenlijke Opendeurdienstcommissie

*Wij verwachten dat het druk zal zijn dus kom op tijd zodat u / jij er ook bij kunt zijn.

*Iedereen is van harte welkom namens de gezamenlijke Gereformeerd / Hervormde opendeurdienst commissie.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie/thee.

Kerk info:www.dorpskerkbleiswijk.nl en www.gereformeerdekerkbleiswijk.nl