Welkom - Corona Update 3 februari 2021

De Hervormde gemeente Bleiswijk - Wijkgemeente Dorpskerk is een Hervormde kerkelijke gemeente binnen de Protestanse Kerk Nederland.

Besluit Kerkenraad met betrekking tot maatregelen corona virus:

VERLENGING LOCKDOWN

VOORLOPIG TOT EN MET ZONDAG 28 FEBRUARI 2021 GEEN BEZOEKERS IN DE KERKDIENSTEN.

UITZENDING DIENSTEN IN BEELD EN GELUID: via www.kerkdienstgemist.nl of door te klikken op de links op deze site.

In de agenda hiernaast treft u de diensten aan.

Het onderstaande komt tot en met zondag 28 februari 2021 te vervallen.

De werkelijkheid haalt ons deze weken geregeld in. Hieronder vinden u en jij de richtlijnen van de kerkenraad zoals die per oktober gelden. Houd u/jij eventuele mails met aanpassingen in de gaten?

Bij deze zetten we onze richtlijnen op een rij:

- De kerkdienst in het kerkgebouw kan inmiddels met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de nodige hygiƫnische maatregelen worden bijgewoond door maximaal 30 gemeenteleden (excl. medewerkers aan de dienst)

- Dragen van een mondkapje bij binnenkomst en het verlaten van het kerkgebouw. Op de zitplaats mag het mondkapje af.

- Belangrijk blijft dat mensen in een risicogroep of met verkoudheidsklachten etc., thuis blijven en de dienst  thuis kunnen volgen via livestream op kerkdienstgemist.

- Zie voor de kerkdienst tijden naar de Agenda hiernaast. Voor het bijwonen van de ochtenddienst en de avonddienst kunt u zich aanmelden via de het reserveringsformulier. Voor beide diensten wordt gevraagd de aanwijzingen ter plekke te volgen.

- U kunt de diensten ook vanuit huis of elders volgen in beeld en/of geluid. Ga hiervoor naar www.kerkdienstgemist.nl. (NB: dus niet meer via YouTube.nl).

- Tijdens de dienst wordt er niet samen gezongen, wel zal de muziekgroep of een mini zanggroep ondersteuning bieden.

Van harte bevelen we elkaar aan in de hoede en zorg van onze God. Moge Hij ons en alle mensen in deze moeilijke tijden leiden en bijstaan. Laten we voor elkaar en anderen bidden en elkaar waar mogelijk bijstaan. Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de dienst toch ook thuis kunnen volgen vindt u op deze pagina meekijken/meeluisteren via kerkdienstgemist.