Hulp vragen en Hulp verlenen Niet Alleen

Niet alleen

In deze tijd kunt u hulpvragen of hulpverlenenNiet Alleen  is een landelijk interkerkelijk initiatief waar bemiddeld wordt tussen mensen met praktische hulpvragen en mensen die hulp willen verlenen. Aanmelden kunt u doen via dit mailadres: info@nietalleen.nl.

Tenslotte willen we u ook wijzen op de website www.nietalleen.nl