HET NAJAAR OP EEN RIJ.........

Kerk en kleur

We gaan beginnen! 

 Want…

- we zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten, samen te leren van Gods Woord en ons geloof te delen.

- met goede aanpassingen kan dat veilig en verantwoord in de grote zaal van De Rank (zie het overzicht van regels in Kerknieuws).

- we hebben de afgelopen maanden ervaren hoe kwetsbaar we als mensen zijn. Het leven is niet zo maakbaar als we dachten. Het is wel een geschenk. Belangrijk dus om (meer) tijd te maken voor God die ons dat geschenk heeft gegeven!

En daarom… welkom bij de volgende activiteiten:

- Gebedskring

elke 1e en 3e woensdag van de maand, vanaf 2 september (19.00 uur)

- Bijbelontmoetingsweek: 6, 7 of 8 oktober (10.00 uur)

elke maand kunt u kiezen tussen dinsdag-, woensdag-, of donderdagmorgen; ds. Wim de Bruin zit voor u klaar; zowel gezellige ontmoeting (op gepaste afstand) als gesprek over wat de Bijbel voor ons leven betekent

- Follow Up

het geloofsonderwijs voor de jongeren van 12-17 jaar; vanaf 14 september

elke veertien dagen; bij belangstelling vormen we ook een 18+ en belijdenisgroep

- Donderdagavond (20.00 uur) toerustingavond!

Vervolg avonden met ds. de Bruin over Dietrich Bonhoeffer: 17 september en 8 oktober

(in maart na de eerste avond afgebroken vanwege het coronavirus)

Driemaal ‘Vragen rond het levenseinde’: 29 okt., 19 nov. en 10 dec.

(over ‘Voltooid leven’, ‘Orgaandonatie’ en ‘Begraven/cremeren’; leiding: ds. de Bruin)

- Jonge Dorpskerkers avonden: 24 september en 5 november (20.00 uur)

voor twintigers in brede zin, gespreksonderwerpen in overleg met ds. de Bruin

- Jonge Gezinnen avonden: 1 oktober en 12 november 

over geloof en opvoeding of wat er maar op tafel komt…

- Avondkringen thuis

ook hier wordt naar goede mogelijkheden gezocht; zie berichtgeving in Kerknieuws 

of neem contact op met coördinator Wim Hendriks (wr.hendriks@planet.nl)