Gemeente Nieuws

CBB

CBB.jpg

 

Christelijke Boekbemiddeling
Bleiswijk bestaat 15 jaar

In de loop
van 2019 bestaat de CBB 15 jaar. Tijdens de gastvrouwenavond van 21 maart jl. werd
hier aandacht aan gegeven door het CBB bestuur. Als voorzitter van de
Gezamenlijke evangelisatiecommissie en als mede betrokkenen van het eerste uur
was ik hierbij uitgenodigd.  Een mooie
gelegenheid om bestuur en gastvrouwen eens in het zonnetje te zetten en hen
namens de gezamenlijke evangelisatiecommissie te bedanken voor al hun
inspanningen en mooie werk de afgelopen jaren.

Wij vertrouwen erop dat de CBB, onder dit bestuur en deze enthousiaste groep
gastvrouwen, een verdere doorgroei mag/kan meemaken. Gods zegen toegewenst op
jullie werk “God bless you all”

Tevens nog weer eens de gelegenheid bij uitstek om te vertellen wat de gastvrouwen zoal doen binnen de CBB.

De groep van 15 enthousiaste gastvrouwen zijn  reeds 15 jaar bezig ( enkele dames vanaf de start) om mensen uit Bleiswijk en de omliggende gemeentes te begeleiden en te adviseren bij het kiezen van boeken die men thuis kan lezen. We zouden het de Christelijke Bibliotheek Bleiswijk mogen en kunnen noemen maar  boekbemiddeling heeft de voorkeur, dat is hetgeen wat hier gebeurt. Deskundig en met passie zorgen dat mensen de juiste boeken te lezen krijgen die men tegen een geringe vrijwillige vergoeding kan lenen.

De diversiteit van de te kiezen boeken is groot en aantrekkelijk voor iedereen. Diverse boeken hebben een christelijke diepgang daarnaast zijn er ook  luchtige romans te vinden. Honderden kinderboeken zorgen er tevens voor dat ook deze groep volledig de aandacht krijgt.

Van streekroman  tot detective boeken, alles is aanwezig. Jaarlijks worden er vele nieuwe boeken door het bestuur aangeschaft, waarna weer oude boeken het veld ruimen. Zo blijft men over een up-to-date boekenaanbod beschikken. Bezoekers staan versteld van de ruime keuze en diversiteit aan boeken.

Het bijzondere aan het geheel is het oecumenische  karakter. De gastvrouwen komen uit de diverse kerken in Bleiswijk. Van Hervormd, Katholiek, Gereformeerd, Driehoek gemeente en Het Anker. Ze werken allen samen als een team.

Tijdens de openstellingstijden schenken de gastvrouwen op verzoek koffie of thee en is er ruimte om sociale contacten te leggen en/of een luisterend oor te vinden.  

Zwani Kreft startte 17 jaar geleden vanuit zichzelf met het uitlenen van enkele grootletter boeken. Ze bracht deze op haar brommertje bij de mensen thuis. Als voorzitster van de Evangelisatiecommissie van de Hervormde kerk ontstond bij haar het idee om dit verder uit te bouwen tot een boeken uitleen binnen de Hervormde kerk. Er werd een hoekje ingericht in het verenigingsgebouw "De Rank".

Al snel bleek dit een schot in de roos en het hoekje te klein.  Door de evangelisatiecommissie werd besloten tot het oprichten van de CBB. Nu, 15 jaar later,  kunnen we terugkijken op een schitterend aantal uitleenboeken  en een gestadige aanwas van bezoekers. 

Het  is prachtig om te zien en horen dat de CBB staande blijft en haar lezerskring steeds verder weet uit te bouwen, aldus initiatiefneemsters Zwani Kreft, die de groep driejaar geleden heeft verlaten om samen met haar man te verhuizen naar Vlissingen.

Het huidige bestuur is dan ook blij dat zij nu hun steentje bij mogen dragen aan het verder uitbouwen van de CBB met een groep gastvrouwen die samen een hecht team vormen.  

Mocht je nu nieuwsgierig geworden zijn, kom dan gerust bij ons aan tijdens de openstellingen van de CBB.

De gastvrouwen zijn er klaar voor en de koffie staat klaar.

De openingstijden zijn:

dinsdag     van 14.30 – 16.30 uur

woensdag van 19.00 – 20.30 uur

Plaats:

Chr. Boekbemiddeling Bleiswijk 

Gebouw “De Rank”  Kerkstraat 13  Bleiswijk

Update Aktie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019.jpg

Met nog een aantal nagekomen enveloppen is de stand voor 2019 nu uitgekomen op €114.543. Nogmaals een prachtig resultaat! Mocht u onverhoopt nog steeds uw toezegging thuis hebben liggen; geeft niets! U mag het altijd op het kerkelijk bureau (Kerkstraat 13) in de brievenbus doen. Alle gemeenteleden hartelijk bedankt voor jullie toezegging: "Kerk" zijn we samen!

 

Gemeenteweekend 2019, thema "Samen Sterk"

Wat: Gemeenteweekend 2019 

Wanneer: Vrijdagavond 10 mei t/m zondag 12 mei 2019

Waar: De Stoofpolder, Bruinisse  (www.destoofpolder.nl)

Voor wie: Voor iedereen; alle leeftijden - van jong tot oud

Tijdens dit weekend is er tijd voor: Ontspanning, Sport en spel, Bezinning en ontmoeting. We zullen ook op verschillende momenten met elkaar nadenken over het thema "Samen Sterk"

U kunt zich opgeven via het aanmeldingsformulier.

Namens de commissie: Inge Laban en Kitty Stolk

Ds W.M. de Bruin heeft zijn beroep aanvaard.

DS de Bruin.jpg

Ds. Wim (W.M.) de Bruin is 57 jaar. Hij is geboren en opgegroeid in Ede. Is getrouwd met Loes. Het gezin heeft drie kinderen die niet meer thuis wonen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd op zijn 26e predikant in het Drentse tweelingdorp Kerkenveld –Alteveer (in 1988). Daarna was hij dominee in Daarlerveen (Overijssel; 1993), Zoetermeer (1999) en Stolwijk (2009). Het gemeentewerk heeft zijn hart. Het is een voorrecht om met mensen van heel verschillende leeftijden in allerlei omstandigheden – mooie en verdrietige – een stukje te mogen oplopen als dienaar van onze Heer Jezus. Ook de grote variatie in het kerkenwerk heeft ds. De Bruin altijd heel mooi en aantrekkelijk gevonden. Zowel in persoonlijke ontmoetingen, als in kleinere en wat grotere groepen, alsook met de hele gemeente (kerkdienst), mag je als dominee met het evangelie werken. Dat verveelt nooit… Integendeel: het is geweldig om te mogen doen.

Als bovenplaatselijk kerkenwerk (wat ook bij het werk van een predikant hoort) heeft ds. De Bruin veel bestuurswerk gedaan voor verschillende classicale vergaderingen. Is (deel) redactielid van het tijdschrift Confessioneel uitgegeven door de Confessionele Vereniging in de Protestantse Kerk in Nederland. Voor de Protestantse Kerk in Nederland begeleidt hij geregeld een beginnend predikant of kerkelijk werker. Studie in met name de Bijbel is ook altijd een belangrijk aspect van zijn leven geweest. Ds. De Bruin promoveerde in 1997 op een proefschrift over het Oude Testament, en is (als het zo uitkomt en er tijd voor is) ook daarin graag actief.

Inhoud syndiceren